หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดบูธกิจกรรม “งานเปิดโลกทางการศึกษาและอาชีพ”
SISA จัดบูธกิจกรรม “งานเปิดโลกทางการศึกษาและอาชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-19 11:54:30

        เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2563 เวลา 8.30-15.30 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จัดบูธกิจกรรมงานเปิดโลกทางการศึกษาและอาชีพ โดยมีกิจกรรมในแอพพลิเคชั่น Instagram และแจกของรางวัลทำให้น้องๆ นักเรียนมีความสนใจร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างมาก ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ชั้น 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา