หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SISA มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-22 15:42:52

       เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย ในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคารโลจิสติกส์ 2 ชั้น 2

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา