หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA เป็นวิทยากรในการบรรยาย “4th Annual Conference of Chinese Animation Research in 2019”
SISA เป็นวิทยากรในการบรรยาย “4th Annual Conference of Chinese Animation Research in 2019”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-11-26 15:28:46

SISA เป็นวิทยากรในการบรรยาย “4th Annual Conference of Chinese Animation Research in 2019”


          เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Thai Animations and Folklore ในการประชุม 4th Annual Conference of Chinese Animation Research in 2019 ณ Chengdu University ประเทศจีน