หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA เข้าร่วมประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ (สายวิชาการ)
SISA เข้าร่วมประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ (สายวิชาการ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-11-26 15:22:16

          เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา เวลา 12.30-16.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี และคณาจารย์วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมฟังการประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ (สายสนับสนุนวิชาการ) โดยเช็คอินผ่านระบบแอพพลิเคชั่น SSRU Event ณ ห้องประชุมใหญ่ 1-212 ชั้น 2