หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ สัมภาษณ์ลง ศาสตร์ สอน ศิลป์
ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ สัมภาษณ์ลง ศาสตร์ สอน ศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-02-24 12:55:53

ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ ได้รับสัมภาษณ์ลง ศาสตร์ สอน ศิลป์ แห่งสวนสุนันทา เนื่องในวาระครบ 80 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา