หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA คัดเลือกนักศึกษาในโครงการ Start Up รับผลิตสื่อภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล
SISA คัดเลือกนักศึกษาในโครงการ Start Up รับผลิตสื่อภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-07-24 13:41:31

       เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดโครงการ Start Up (สำหรับนักศึกษา) รับผลิตสื่อภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมทำงานฝึกประสบการณ์จริงในการผลิตสื่อภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และมีประสบการณ์การทำงานจริง ณ ห้อง Mac 1 ชั้น 3

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา