หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563
SISA เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-08-25 11:24:06

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.00 น. เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563 เพื่อตรวจสุขภาพ วัดค่า BMI ดัชนีมวลกาย และรับฟังบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทนจากประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 1 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31