หน้าหลัก > ข่าว > รวมผลงานที่ได้รับรางวัล > SISA เข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัย “เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดหนังสั้นโครงการไทยดี มีมารยาท”
SISA เข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัย “เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดหนังสั้นโครงการไทยดี มีมารยาท”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-09 10:16:23

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ผศ.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปะภาพยนตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัย “เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดหนังสั้นโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็น ไทยดี มีมารยาท” โดยมีรายชื่อนักศึกษาจำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นายชินราช สิงห์ละคร 2. นายศุภากร กล่อมเกลี้ยง 3. นายควันธรรม นนทพุทธ เข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5