หน้าหลัก > ข่าว > > ขอเรียนเชิญส่งนักศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วม กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟิก กับโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง
ขอเรียนเชิญส่งนักศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วม กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟิก กับโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-14 10:45:58

ขอเรียนเชิญส่งนักศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วม กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟิก กับโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗oo,ooo บาท พร้อมขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวฯ ทั้งในส่วนออนไลน์และออฟไลน์ของทางโรงเรียน โดยทีมผู้จัดได้แนบไฟล์กติกาการประกวดและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการมาในอีเมลนี้แล้ว และจะจัดส่งเอกสารทั้งหมดนี้ทางไปรษณีย์ไปอีกครั้ง

หากทางมหาวิทยาลัยได้รับอีเมลฉบับนี้แล้วขอความกรุณาช่วยตอบกลับ และหากมีการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วขอความกรุณาช่วยส่งลิงก์การประชาสัมพันธ์กลับมายังอีเมลนะคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.crahdfamily.com/digifam-awards.html

https://www.facebook.com/DigiFamAwards/

FINAL_กติกางานประกวดสื่อ.pdf

FINAL_ใบสมัคร DigiFam Awards.pdf