หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA ร่วมเป็นวิทยากรสอนการแสดง “Behind The Scene Camp Take 2”
SISA ร่วมเป็นวิทยากรสอนการแสดง “Behind The Scene Camp Take 2”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-15 14:51:47

SISA ร่วมเป็นวิทยากรสอนการแสดง “Behind The Scene Camp Take 2”

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62 อาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนการแสดงให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการค่าย “Behind The Scene Camp Take 2” จัดโดยนักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. 62 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า #รอบ2 #Dek62#TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ#สมัครเรียน #Portfolio1 #รอบโควต้า #รอบรับตรงร่วมกัน #รอบAdmissions#รอบรับตรงอิสระ #รอบรับตรง
#รับสมัครนักศึกษา