หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA จัดอบรม “โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
SISA จัดอบรม “โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-29 13:08:58

SISA จัดอบรม “โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์และระบบ E-Learning ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม