หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-07-31 22:19:38

SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ”

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์เอกพจน์ ธนะสิริ อาจารย์ประจำสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดสอนวิชา “การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ” เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเรียนการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือหรือกล้องที่นักศึกษามีอยู่ในการเลือกวัตถุหรือแบบที่พบเจอในชีวิตประจำวันหรือการสร้างฉากถ่ายรูปให้เหมาะกับงาน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้นักศึกษาระหว่างเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac 2