หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพาถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ลงสื่อออนไลน์ จ.เลย #Day 1
SISA ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพาถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ลงสื่อออนไลน์ จ.เลย #Day 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:26:27

SISA ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพาถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ลงสื่อออนไลน์ จ.เลย #Day 1

           วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์" ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 62 โดยมี อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสาราญ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพยนตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทฤษฎีการถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบภาพ รวมทั้งการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ลงสื่อออนไลน์ พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ภาพบรรยากาศการอบรมวันแรก ณ ภูเรือคีรี รีสอร์ท จ.เลย

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า #รอบ2 #Dek62#TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น#เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร#ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #Portfolio1 #รอบโควต้า
#รับสมัครนักศึกษา #โครงการเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ #ภูเรือคีรีรีสอร์ท #เลย