หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน
SISA ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:20:49

SISA ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 8.30-12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปกรรมจีน-อาเซี่ยน มหาวิทยาลัยเฉิงตู เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ทดลองการใช้อุปกรณ์ และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้อง Photography ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

#SISA62 #SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า #รอบ2 #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #Portfolio1 #รอบโควต้า #รับสมัครนักศึกษา #เด็กภาพยนตร์ #เด็กทำหนัง #Chengduuniversity #china