หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 1 (วันที่ 1)
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 1 (วันที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-25 17:43:57

SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 1 (วันที่ 1)

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนานักบริหารจัดการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งเที่ยวในชุมชน ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.1 ต.ศาลายา จ.นครปฐม