หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 2 (วันที่ 2)
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 2 (วันที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-30 18:35:28

SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 2 (วันที่ 2)

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 2 โดยมี อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสาราญ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพยนตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ ล่องเรือเลียบคลองมหาสวัสดิ์เพื่อทดลองการถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.1 ต.ศาลายา จ.นครปฐม