หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
SISA นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-12-20 16:07:49

SISA นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

           เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 61 เวลา 8.30 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในระดับนานาชาติ 516th International Conferenceson Economics and Social Sciences (ICESS) ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #นำเสนอผลงานวิจัย#InternationalConferencesonEconomicsandSocialSciences#ICESS #Kyoto #Japan