หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ประชุมสโมสรนักศึกษากำหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561
SISA ประชุมสโมสรนักศึกษากำหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-22 14:14:59

        


เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันประชุมสโมสรนักศึกษาเพื่อกำหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของปีการศึกษา 2561 ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ชั้น 3