หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบวิชา Philosophy of Film
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบวิชา Philosophy of Film

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 14:52:35


SISA จัดสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หัวข้อ การนำศิลปะ 6 แขนงมาบูรณาการกับการสร้างภาพยนตร์

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสาราญ หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ จัดสอบวิชา philosophy of film ปรัชญาภาพยนตร์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบในหัวข้อ การนำศิลปะ 6 แขนงมาบูรณาการกับการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งนักศึกษาได้นาเสนอผลงานที่หลากหลายและมีความน่าสนใจมาก

แบบฟอร์มการรายงานข่าว8-12-60.pdf