หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น (ภาคกลาง) โครงการวิจัยเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น”
SISA เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น (ภาคกลาง) โครงการวิจัยเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-20 16:28:09


เมื่อวันที่ 6-7 ต.ค. ที่ผ่านมา เวลา 8.30-16.30 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น (ภาคกลาง) โครงการวิจัยเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค