หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > ว.ภาพยนตร์ฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ว.ภาพยนตร์ฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 14:25:26


      เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เวลา 8.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

แบบฟอร์มการรายงานข่าว8-1-61(ประชุมบุคลากร).pdf