หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > การสอบรายงานความก้าวหน้าของนักซึกษาชั้นปีที่ 4
การสอบรายงานความก้าวหน้าของนักซึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 15:33:42


การสอบรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสร้างภาพยนตร์ ในรายวิชา FPR 1110 Film Thesis

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ และอาจารย์สุทธิดา สิงหราช  เข้าร่วมการสอบรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสร้างภาพยนตร์ ในรายวิชา FPR 1110 Film Thesis ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 #SISA #SSRU

แบบฟอร์มการรายงานข่าว11-10-60.pdf