หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > คณบดีต้อนรับวิทยากรจีนจากบริษัทOCTV (Oriental CAMG (Asia) TV Network Co.,Ltd.)
คณบดีต้อนรับวิทยากรจีนจากบริษัทOCTV (Oriental CAMG (Asia) TV Network Co.,Ltd.)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 14:54:31


      เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 60 เวลา 13.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ต้อนรับวิทยากรจีนจากบริษัทOCTV (Oriental CAMG (Asia) TV Network Co.,Ltd.) เป็นบริษัทในเครือของ CIBN (China Tnternational Broadcasting Network) เพื่อมาแนะนำแอพพลิเคชั่น OCTV บนสมาร์ทโฟน โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ลงบนแอพพลิเคชั่นนี้ได้ และมีประโยนชน์กับนักศึกษาในการทำศิลปนิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้รับความรู้ในการเตรียมตัวก่อนฝึกงาน ซึ่งมีนักศึกษาของรายวิชา DEC3501 Marketing and Promotion for Digital เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 1 ชั้น 2 #SISA #SSRU

แบบฟอร์มการรายงานข่าว13-12-60.pdf