หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > นักศึกษาป.โท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
นักศึกษาป.โท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 15:35:47


SISA ต้อนรับนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา เวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ต้อนรับและให้ความรู้กับนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารระบบงานโสตทัศนศึกษา การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาใช้ในการเรียนวิชา ทน512 การบริหารจัดการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา  นอกจากนี้ยังชมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนวิชาต่างๆ  ห้องสตูดิโอ ห้องแต่งตัวและห้องตัดต่อของวิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่อีกด้วย #SISA #SSRU

แบบฟอร์มการรายงานข่าว17-10-60.pdf