หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-20 00:37:35


     เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในการประชุมครั้งนี้ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ชั้น ๔ อาคาร ๓๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SISA#SSRU