หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > คณบดีวิทยาลัยภาพยนตร์ ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยภาพยนตร์ ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-21 00:04:39


     เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พศ.๒๕๖๐ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยาลัย ฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองศาสตราจาย์ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ชั้น ๔ อาคาร ๓๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา