หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > หัวหน้าภาควิชาการสร้างภาพยนตร์นำนักศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
หัวหน้าภาควิชาการสร้างภาพยนตร์นำนักศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 15:27:58


SISA พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60 อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาเรื่อง "สุนทรียภาพในจิตรกรรมไทยและการประยุกต์ใช้จิตรกรรมไทยในการสร้างภาพยนตร์" ของรายวิชา FPR1103 Film Theory II ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) #SISA #SSRU

แบบฟอร์มการรายงานข่าว21-11-60MOCA.pdf