หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA On Tour to Schools โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
SISA On Tour to Schools โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 15:23:01

SISA จัดโครงการ SISA On Tour To Schools ที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา เวลา 9.30 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ จัดโครงการ SISA On Tour To Schools แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ นครปฐมแนะแนวโดย อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ แนะนำวิทยาลัยฯ ให้ความรู้ต่างๆ ในการเรียนของแต่ละหลักสูตร และให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ให้กับน้องๆ ที่กำลังทำภาพยนตร์สั้นส่งประกวด #SISA #SSRU

แบบฟอร์มการรายงานข่าว21-11-60.pdf