หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > คณบดีวิทยาลัยภาพยนตร์ ฯจัดประชุมนักศึกษา เตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการ
คณบดีวิทยาลัยภาพยนตร์ ฯจัดประชุมนักศึกษา เตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-21 00:36:02

     เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดประชุมนักศึกษา สาขาการสร้างภาพยนตร์ชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมที่จะเดินทาง จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยและยกระดับการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงาน อาคารวิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม #SISA #SSRU