หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > ว.ภาพยนตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560
ว.ภาพยนตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-22 10:42:07


      เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีัพ กับสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ซึ่งวิทยากรได้บรรยายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกงาน และการทำงานยังไงให้ประสบความสำเร็จ  โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ทั้งสองสาขาเป็นอย่างมาก ณ ห้องมินิเทียร์เตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ  #SISA  #SSRU