หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-22 13:04:51

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
สามารถสมัครได้ที่ www.reg.ssru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 021601380
 — ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา