หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > วิทยาลัยฯจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " ผลิตวิดีทัศน์เบื้องต้น "
วิทยาลัยฯจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " ผลิตวิดีทัศน์เบื้องต้น "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-25 23:33:10


      ในวันนี้ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตวิดีทัศน์เบื้องต้น" โดย อ.ธีรพงศ์  เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมมาจากชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบลบางระกำ และเทศบาลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม บรรยากาศการอบรมวันแรก ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดในการผลิตสื่อจากชุมชนรอบๆ บุคลากรที่ผ่านการอบรมครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาหน่วยงานและชุมชนของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ณ ห้องมินิเทียร์เตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ  #SISA  #SSRU