หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > ว.ภาพยนตร์จัดอบรมโครงการต่อเนื่องในวันที่ 2
ว.ภาพยนตร์จัดอบรมโครงการต่อเนื่องในวันที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-26 17:19:52

      วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตวิดีทัศน์เบื้องต้น" ต่อเนื่องในวันที่สอง โดย อ.ธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพในมุมมองทางด้านภาพยนตร์ การจัดองค์ประกอบภาพ การเรียนรู้ขนาดของภาพ การจัดมุมกล้อง และการสื่อความหมาย ซึ่งหลังจากอบรม ทางวิทยากรได้มีการให้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติจริง และได้ทดลองถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอในหัวข้อที่ได้เรียนรู้ในห้องอบรม  มี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  หลังจากปฏิบัติเสร็จ ทางวิทยากรได้สอนเทคนิคเด็ดสุดท้ายนั้นคือการแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom เพื่อให้ได้ภาพที่มีความสมบูรณ์ตามต้องการ  ณ ห้องมินิเทียร์เตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ #SISA #SSRU