หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > วิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจาก สมศ.
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจาก สมศ.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 15:44:21


SISA ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากร วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ร่วมต้อนรับ ดร.มัทนา สานติวัตร คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จากสมศ. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และพาเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสตูดิโอต่างๆ ซึ่งได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยฯ ต่อไป #SISA #SSRU

แบบฟอร์มการรายงานข่าว25-10-60(สมศ.).pdf