หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > ว.ภาพยนตร์จัดโครงการบริการและวิชาการที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ว.ภาพยนตร์จัดโครงการบริการและวิชาการที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-28 21:43:44

      วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ปี 2561 อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 นี้ ภายในงานมีการเปิดโครงการบริการวิชาการครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก นายธนกฤต ธรรมวณิชย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ได้เป็นประธานกล่าวยินดีต้อนรับคณาจารย์และทีมงาน วิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ ที่จัดโครงการในครั้งนี้ และได้ย้ำให้นักเรียนลูกแก้วกาญจนา ศึกษาหาความรู้ให้ได้มากที่สุด  ในเวลาต่อมาอาจารย์อิ่มใจ ดีไสว หัวหน้างานแนะแนว ได้กล่าวแนะนำวิทยากรและทีมงาน กับนักเรียน ซึงวิทยากรในครั้งนี้คือ อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ บรรยายและสอนปฏิบัติในเรื่อง "การเขียนบทภาพยนตร์เบื้องต้น"  และอาจารย์พิสนฑ์ สุวรรณภักดี ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายและสอนปฏิบัติในเรื่อง " การถ่ายภาพและการเล่าเรื่องจากภาพถ่าย " ภายในงานมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 สนใจเข้าร่วมทั้งสองโครงการนี้เป็นอย่างมาก  ณ ห้องโสตศึกษา ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  #SISA #SSRU