หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > ว.ภาพยนตร์ จัดโครงการบริการและวิชาการ การเขียนบทภาพยนตร์เบื้องต้น วันที่สองอย่างต่อเนื่อง
ว.ภาพยนตร์ จัดโครงการบริการและวิชาการ การเขียนบทภาพยนตร์เบื้องต้น วันที่สองอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-28 22:19:56


     ในวันนี้ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ปี 2561 อย่างต่อเนื่องในวันที่สองพร้อมปฏิบัติจริง ในโครงการแรกนั้นคือ "การเขียนบทภาพยนตร์เบื้องต้น" โดยอาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ ได้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้ออกมาพรีเซนต์ผลงานการเขียนบทภาพยนตร์สั้น ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ ตามที่ได้จัดแบ่งกลุ่มไว้ในวันแรก  ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และทางวิทยากรกับพี่เลี้ยง ได้มีการแนะนำขั้นตอนการเขียนและการพูดอธิบายนิสัยของตัวละครในเรื่อง ฯลฯ หน้าชั้นเรียน ภายในโครงการ มีการสอนเป็นกันเองและสามารถเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงการบริการวิชาการในครั้งนี้ยังช่วยให้นักเรียนเกิดความชอบทางด้านสายงานภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น และเป็นการจุดประกายความฝันในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย  #SISA #SSRU