หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > ว.ภาพยนตร์ จัดโครงการบริการและวิชาการ การถ่ายภาพและการเล่าเรื่องจากภาพถ่าย วันที่สองอย่างต่อเนื่อง
ว.ภาพยนตร์ จัดโครงการบริการและวิชาการ การถ่ายภาพและการเล่าเรื่องจากภาพถ่าย วันที่สองอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-28 22:39:52

     ในวันนี้ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ปี 2561 อย่างต่อเนื่องในวันที่สองพร้อมปฏิบัติจริง ในโครงการที่สองนั้นคือ "การถ่ายภาพและการเล่าเรื่องจากภาพถ่าย " โดย อาจารย์พิสนฑ์ สุวรรณภักดี  ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ การถ่ายภาพที่สามารถอธิบายบุคคลในภาพถ่ายนั้นได้ว่ากำลังทำอะไร หรือภาพนี้จะสือถึงอะไร และทางวิทยากรได้อธิบายถึงสาระสำคัญของภาพถ่าย และเทคนิคในการถ่ายภาพแตกต่างกันไปตามประเภทของภาพ ฯลฯ  ภายในโครงการมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการถ่ายภาพซึ่งกันและกัน  การบริการวิชาการในครั้งนี้ยังช่วยให้นักเรียนเกิดความชอบทางด้านสายงานภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น และเป็นการจุดประกายความฝันในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย  #SISA #SSRU