หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ผักกาดๆๆๆทางนี้จ้า!! SISA ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
ผักกาดๆๆๆทางนี้จ้า!! SISA ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:28:43

ผักกาดๆๆๆทางนี้จ้า!! SISA 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) 

รหัสสาขาวิชา 9303 การสร้างภาพยนตร์
รหัสสาขาวิชา 9304 ศิลปะการแสดงประยุกต์
รหัสสาขาวิชา 9305 การออกแบบดิจิทัล
รหัสสาขาวิชา 9306 การตลาดดิจิทัล
ห้องสอบ 81111 (ศูนย์จังหวัดนครปฐม) 

เวลา 8.30-12.00 น. ณ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

**กรุณาลงทะเบียนรายงานตัวก่อนสอบเวลา 20 นาที**

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ป.ตรี การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1).pdf

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #Portfolio1