หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > SISA เปิดบ้าน “สัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5)”
SISA เปิดบ้าน “สัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5)”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-13 20:27:21

SISA เปิดบ้าน “สัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5)”

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดบ้านสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) โดยมี ผศ.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ และ อาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจารย์ประจาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เป็นกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา ณ ห้อง Costume ชั้น 1