หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > SISA ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาศิลปะภาพยนตร์ และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ประเภทรอบรับตรงร่วมกัน (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2562
SISA ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาศิลปะภาพยนตร์ และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ประเภทรอบรับตรงร่วมกัน (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-21 14:55:48

SISA ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาศิลปะภาพยนตร์ และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ประเภทรอบรับตรงร่วมกัน (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตามรายชื่อดังนี้