หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > บรรยากาศการรายงานตัว “รอบรับตรงร่วมกัน(รอบที่ 3)และรอบรับตรง”
บรรยากาศการรายงานตัว “รอบรับตรงร่วมกัน(รอบที่ 3)และรอบรับตรง”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-29 12:35:07

บรรยากาศการรายงานตัว “รอบรับตรงร่วมกัน(รอบที่ 3)และรอบรับตรง”

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นานักศึกษารายงานตัวรอบรับตรงร่วมกันและรอบรับตรง พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร