หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA สัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) เพิ่มเติม
SISA สัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) เพิ่มเติม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-07-04 19:43:39

SISA สัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ศิริรเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) เพิ่มเติม ณ ห้อง Costume ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ