หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องสวนสุนันทา รับน้องรวม 3 วิทยาลัย”
SISA ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องสวนสุนันทา รับน้องรวม 3 วิทยาลัย”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-08-13 07:30:19

SISA ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องสวนสุนันทา รับน้องรวม 3 วิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.00 น. นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสวนสุนันทา รับน้องรวมทั้ง 3 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร