หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การใช้คอมพิวเตอร์ Painting”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การใช้คอมพิวเตอร์ Painting”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-07-11 19:13:43

SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การใช้คอมพิวเตอร์ Painting”

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดคอร์ส “การใช้คอมพิวเตอร์ Painting” เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเรียนปรับพื้นฐานในคอร์สนี้จานวน 4 ครั้ง นักศึกษาสามารถวาดรูปพื้นฐาน การครอปรูปโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์วาดตัวละครในแบบของตนเองได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac 1 ชั้น 3