หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การวาดรูป Sketching ทัศนียภาพ”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การวาดรูป Sketching ทัศนียภาพ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-07-11 19:12:49

SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การวาดรูป Sketching ทัศนียภาพ”

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น. ผศ.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ อาจารย์ประจาสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ สอนวิชา “การวาดรูป Sketching ทัศนียภาพ” โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเรียนทฤษฎีการวาดรูปเบื้องต้น และฝึกวาดรูปจากทัศนียภาพรอบๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ