หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อ”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-07-11 19:20:10

SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อ”

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์สุนันทา ธนพัฒนาลักษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ แนะแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และวางแผนอนาคตหลังจากจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง หรือนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ 1 ชั้น 2