หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-07-12 23:55:06

SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น”

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสาราญ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ สอนในรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แนะนำตัวเอง งานอดิเรก ความฝัน พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติในภาพยนตร์ที่ชื่นชอบกลุ่มละ 1 ตอน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ 1 ชั้น 2