หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”
SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-08-19 21:26:30

SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 เวลา 8.30-9.30 น. คุณนิชาภา อิทธิประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดอบรมการลงทะเบียนเรียน Free enrollment ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/62 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ช่วยน้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละสาขา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3