หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพเบื้องต้น”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพเบื้องต้น”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-07-22 13:19:46

SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพเบื้องต้น”

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์เอกพจน์ ธนะสิริ อาจารย์ประจำสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดคอร์ส “การถ่ายภาพเบื้องต้น” เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเรียนปรับพื้นฐานในคอร์สนี้จำนวน 2 ครั้ง โดยให้นักศึกษาเรียนหลักการถ่ายภาพพื้นฐาน และลงมือปฏิบัติในช่วงบ่าย ณ ห้อง Photography ชั้น 1