หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2562
SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-11-18 10:14:56

SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2562

 

          เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 62 เวลา 13.00-14.30 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี และอาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา